Aapelinpolulle ei muutoksia

Ylämyllyn Aapelinpolun toivottaisiin muuttuvan pihakaduksi. Asiasta jätettiin aiemmin tänä vuonna kuntalaisaloite. Liperin elinympäristölautakunta päätti keväällä, että muutosta ei tehdä, mutta muita keinoja ajonopeuksien alentamiseksi alueella selvitetään.

Lautakunnan päätökseen saapui oikaisuvaatimus aloitteen tekijältä. Siinä ehdotetaan, että moottoriajoneuvoliikenne Kärritieltä ohjattaisiin Rahtitien kautta Lahdensuontielle. Lisäksi Aapelinpolun itäpäähän asennettaisiin puomit tai betoniset esteet, jotta läpiajoliikenne moottoriajoneuvoilla estettäisiin.

Lautakunta päätti, että nopeuden rajoittamiseen Aapelinpolulla ei lähdetä toistaiseksi, vaan koko asuinaluetta tarkastellaan kokonaisuutena tasavertaisuuden nimissä.

Kaavassa on merkitty, että Kärritie on jalankulun ja pyöräilyn väylä, jossa sallitaan autolla ajaminen vain kiinteistöille.

Vastaa