Kyselyn avulla kehitetään Viinijärveä

Liperin kunnan laatima kysely Viinijärven kehittämisestä on auennut. Kyselyyn voi vastata heinäkuun loppuun saakka.

Kyselyllä kartoitetaan ihmisten näkemyksiä Viinijärven kylän tulevaisuudesta. Kyselyn tulosten perusteella laaditaan kehittämissuunnitelma.
Viinijärven asukkaiden ja vierailijoiden vastauksissa halutaan kuulla muun muassa ehdotuksia kylän palveluiden parantamiseksi sekä ideoita yleisestä viihtyvyydestä.
Kyselyyn on mahdollista vastata nettisivujen lisäksi myös paperisilla lomakkeilla. Vastauslomakkeita ja palautuslaatikko löytyvät heinäkuun ajan Viinijärven kirjastosta.

Vastaa