Latuopasteita suunnitellaan paremmiksi käskystä

Liperin kunnanhallitus hyväksyi Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle eli Tukesille laaditun selvityksen. Selvitys koski Liperin kunnan hiihtolatujen turvallisuutta. Tukes vastaanotti aiemmin ilmoituksen, jossa kerrottiin hiihtolatujen turvallisuudessa olevan puutoksia.

Valituksen mukaan laduilta puuttuu muun muassa opasteet, kuten kartat ja viitat, hiihtosuuntien opasteet ja latujen luokittelu vaikeusasteiden mukaan. Nämä puutteet ovat aiheuttaneet törmäysvaaratilanteita ja esimerkiksi aloittelijat ovat joutuneet vastentahtoisesti haastavammille laduille.
Tukes halusi selvyyden muun muassa siihen, että mihin toimenpiteisiin kunta aikoo ryhtyä ja millä aikataululla.
Kunnan vastauksen mukaan hiihtolatujen turvallisuuden parantamiseksi Liperin kunta on palkannut alkuvuodesta 2023 määräaikaisen koordinaattorin. Koordinaattori selvittää latuverkoston nykytilaa ja korjaustarpeita, ja laatii näiden pohjalta hiihtolatujen opastus- ja turvallisuussuunnitelmat.
Opastussuunnitelma valmistuu kesäkuussa 2023, ja korjaukset tehdään syksyn 2023 aikana, jos niihin on investointimäärärahoja. Turvallisuusasiakirjojen laatimisesta ja latuverkostotöiden ohjaamisesta vastaa liikunta- ja ulkopaikkamestari.
Asiakkaille oleelliset tiedot hiihtoladuista ja niiden muutoksista päivitetään eri kanaviin.

Vastaa