Liperi jatkaa liikennejärjestelmän kehittämistyötä – Listalla vt 9:n parantamishanke

Liperin kunta jatkaa osallistumistaan Joensuun seudun liikennejärjestelmän kehittämistyöhön, päätti kunnanhallitus.
Kunta hyväksyi liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040:n ja aiesopimuksen vuosille 2023–2027. Sopimus on jatkoa vuosille 2018–2021 ajoitetulle aiesopimukselle.


Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040:n laadinta aloitettiin tammikuussa 2022 ja se valmistui helmikuussa 2023.
Sopimuksen keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia ovat muun muassa työpaikkojen saavutettavuuden parantaminen, valtatie 9 Välikangas-Honkalampi parantamishankkeen toteuttaminen.
Liikennejärjestelmänsuunnitelman yhtenä raideliikenteen kehittämistoimenpiteenä tunnistettiin tarve siirtää Liperin raakapuunkuormauspaikka saavutettavuudeltaan paremmalle sijainnille.
Joukkoliikenteen osalta hyvän palvelutason liikennöintiä tavoitellaan paikallisesta näkökulmasta Joensuun keskustan ja Liperin välillä.
Mikko Pönkkä

Vastaa