Huhtikuun työttömyysprosentit Pohjois-Karjalassa. Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto.