Metsäkauppavalitukset hylättävä

Rääkkylän kunnanhallitus esittää Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että Martti Parviaisen valitukset kahdesta kunnan tekemästä metsäkaupasta tulee hylätä perusteettomina. Parviainen valitti kahdesta metsäkauppapäätöksestä, jotka on tehty marraskuussa 2022.

Martti Parviainen teki ensin päätöksistä oikaisuvaatimukset kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus hylkäsi ne perusteettomina joulukuussa 2022. Parviainen valitti tämän jälkeen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tammikuussa 2023 ja vaati perusteluin kunnanhallituksen päätöksiä kumottaviksi. Kunnanhallituksen nyt tekemä päätös on siis vastaus hallinto-oikeudelle Parviaisen tammikuussa tekemästä valituksesta.

Kunnanhallituksen vastauksessa todetaan muun muassa, että kaupat ovat valtuuston hyväksymin periaatteiden mukaan tehdyt, väitökset kylkiäisistä ovat täysin perusteettomia, Rapaharju-tilan arvo on oikea ja metsätyöryhmän kokoonpano on kunnanhallituksen päätöksen mukainen.

Kunnanhallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole lainvastaisia. Kunnanhallitus liittää hallinto-oikeudelle toimitettavaan lausuntoonsa pyydetyt asiakirjat.

Vastaa