Uusi vedenottamo kilpailutukseen

Viime kesänä Ylämyllyllä sijaitsevalla Liperin päävedenottamolla sattui kaksi merkittävää vauriotilannetta, joiden seurauksena päätettiin vanhan vedenottamon saneerauksen tai uuden rakentamisen suunnitteleminen vesihuollon turvaamiseksi.

Syksyllä todettiin, että kestävin ratkaisu on uuden rakentaminen nykyistä pienempänä painesuodatuslaitoksena. Tämän vuoden talousarvion investointimäärärahassa vedenottamolle on varattu 1,1 miljoonaa euroa.

Suunnitelmat vedenottamon uusimisesta tulee hyväksymiskäsittelyyn maaliskuun aikana ja rakentamishanke on tavoite saada käyntiin ensi kesän aikana. Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailuttaa urakan ja se on ehdollinen. Toteutuminen edellyttää, että kunnanhallitus hyväksyy vedenottamon suunnitelmat kustannusarvioineen.

Vastaa