Väistämisvelvollisuuteen tulee muutos Jyrin hallin kohdilla – Ole tarkkana joulukuun 12. päivän jälkeen

Jyrin hallin, ruokalan ja läheisyydessä Kasarmitiellä parannetaan joukkoliikenteen sujumista muuttamalla väistämisvelvollisuuksia. 12. joulukuuta alkavalla viikolla risteysalueelle tulee muutoksesta kertovia liikennemerkkejä.

Väistämisvelvollisuutta tiellä muutetaan siten, että ajoneuvoliikenteellä on jatkossa etuajo-
oikeus tultaessa Kasarmitietä pitkin Patteristontien suunnasta Jyrin yksikön saattoliikennealueelle eli Jyrin hallin parkkipaikalle. Paloaukean yksikön suunnasta tulevilla on siis jatkossa väistämisvelvollisuus parkkialueen risteyksessä.

Vastaa