Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois-Karjalassa. Työ- ja elinkeinoministeriö.