Suunnittelutoimisto FCG Oy:n havainnekuva Kirkkolahdelle tulevasta palvelurakennuksesta.