Kotihoidon kuntalisästä tehdään Liperissä selvitys

Kristillisdemokraatit, kokoomus, perussuomalaiset ja vihreät jättivät Liperissä keväällä valtuustoaloitteen kotihoidon tuen kuntalisästä. Kuntalisän suuruudeksi esitettiin 300 euroa kuukaudessa alle 3-vuotiaasta lapsesta.

Valtuustoaloitteessa arvioidaan, että kotihoidon kuntalisällä voitaisiin vähentää varhaiskasvatuspaikkojen tarvetta sekä painetta rekrytointeihin ja investointeihin. Kuntalisän toivotaan olevan houkutin lapsiperheille muuttaa Liperiin.

Seuraavaksi selvitetään kotihoidon tukea saavien lasten määrät tällä hetkellä, kuntalisän maksamisen vaihtoehtoiset käytännöt sekä verotulojen pienentyminen. Samalla arvioidaan, mistä alueilta lapsia mahdollisesti jäisi kotihoitoon. Selvitettävänä on mahdollisen kuntalisän vaikutukset varhaiskasvatuksen käyttöön ja talouteen.

Kotihoidon tuen kuntalisään liittyvä selvitys valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Vastaa