Lautasuon siirtopäiväkodin tontilla on käynnissä maanrakennustyöt.