Jaaman seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja vaihtui

Jaaman seudun kyläyhdistys on valinnut torstain kokouksessaan uudeksi puheenjohtajaksi Hannu Päivisen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Räty.

Sihteerinä jatkaa Lea Kankkunen ja rahastonhoitajana Aija Boehm-Tiainen.

Seitsemän vuotta toimintaa johtanut Juhani Tiainen jatkaa kylätoimikunnan jäsenenä. Muita jäseniä ovat Mika Karhapää, Hanna Leskinen, Risto Multanen, Hannele Multanen ja Ari Vaittinen.

Kyläkokous antoi kylätoimikunnalle valtuudet Jaamantuvan jätevesijärjestelmän uusimiseksi. Työ on tarkoitus toteuttaa tulevan syksyn aikana.

Vastaa