Nuoriso saa edustajansa Liperin elinympäristölautakuntaan

Elinympäristölautakunta hyväksyi nuorisovaltuuston aloitteen nuorison edustajan nimeämisestä lautakunnan kokouksiin.

Perusteluina on nuorten osallisuuden lisääminen ja myös lapsiystävällinen kunta työn toteutumisen edistäminen. Kokousedustajuus hyvinvointi-, elinympäristölautakunnan ja kunnan hallituksen kokouksissa on myös kirjattu kunnan vuosien 2019–2022 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.

Edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus päättää edustajan nimeämisen.

Aloitteen teki vuoden lopussa kautensa päättänyt nuorisovaltuusto. Edellisellä kaudella eli vajaa kaksi vuotta sitten nuorisovaltuusto sai edustajansa hyvinvointilautakunnan kokouksiin.

Uuden nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi on valittu Emmi Reijonen ja varapuheenjohtajaksi Roni Nevalainen.

Vastaa