Lapset piirsivät tykkäämistään asioista Salokylällä.