Allu Karttusen tunnusmerkit ovat puheliaisuus ja puukengät. Kuva: Jutta Kurki