Vetoomuksen alkutekstissä ei mainita, kenelle vetoomus tarkalleen on osoitettu.