Ali Karhun tietämystä ja ammattitaitoa on käytetty hyödyksi monessa yhteydessä. Hän on tehnyt muun muassa uhanalaisuuskartoituksia kunnan ja ely-keskuksen käyttöön.