Valitusta esitetään hylättäväksi

Rääkkylän kunnanhallitus toteaa lausunnossaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valtuutettu Jouko Päivisen (sd.) tekemän kunnallisvalituksen olevan aiheeton.

Päivinen valitti hallinto-oikeuteen kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta. Kyseinen kokous pidettiin lokakuun lopulla. Päivinen vaati tarkastamaan, että kaikilta luottamustoimiin esitetyiltä henkilöiltä on oltava suostumus luottamustoimeen. Päivinen toteaa valituksessaan jääneensä ilman pyytämäänsä puheenvuoroa.

Kunnanhallituksen mukaan Päivinen esitti asiansa vasta vaalitulosten julkistamisen jälkeen, jota edeltävän keskustelun viimeisen puheenvuoron oli käyttänyt Päivinen itse. Kokouksen tauon aikana varmistettiin suostumukset suullisesti.

Kunnanhallituksen perussuomalaisten varajäseneksi kokouksessa valittu, sitoutumaton Marita Koskelo toimitti kyseisen kokouksen jälkeen kirjallisen suostumuksen luottamustoimeen, jossa hän vahvistaa suullisesti lupautuneensa jo keväällä 2019 mahdollisiin luottamustoimiin.

Päivinen toi myös ilmi huolensa, että kunnanhallituksen varajäseneksi valittu Ona Makkonen (kesk.) toimii työkseen Päivisen näkemyksen mukaan kunnanhallituksen alaisessa virassa.

Kunnanhallituksen selvityksen mukaan Makkonen työskentelee määräaikaisessa toimessa Rääkkylän kunnan työpajan ohjaajana, muttei ole tilivelvollinen kyseisen tulosyksikön tuloksesta tai toimi muutoin johtavana viranhaltijana. Makkosen työtehtävät eivät myöskään ulotu keskushallintoon eikä hän ole muutoinkaan vaalikelvoton ehdokaslistalle.

Kunnanhallitus esittää, että Päivisen valitus hylätään aiheettomana.

Vastaa