Nuorten mielipiteitä kyseltiin

Rääkkyläläisnuoret ovat kunnan vapaa-aikatoimen palveluihin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Asiaa kartoitettiin kyselyllä yläkoululaisten keskuudessa.

Kyselyyn vastasi 70 oppilasta, joista yhtä luukunottamatta kaikki olivat 11–15-vuotiaita. Yksi vastaajista oli iältään yli 15-vuotias.

Arvosteluasteikolla yhdestä viiteen arvioituna vapaa-aikatoimen järjestämät retket saivat keskiarvoksi 3,7. Suosituimmiksi kohteiksi mainittiin laskettelu-, kaupunki- ja huvipuistoretket.

Varsinainen nuorisotoiminta sai 3,4 pistettä.

Joka kolmas vastaaja käytti nuorisotaloa vapaa-ajanviettopaikkanaan. Parhaiksi toiminnoiksi mainittiin muun muassa biljardin pelaaminen ja muiden nuorten kanssa oleskelu. 70 prosenttia vastaajista toivoisi nuorisotalon olevan auki myös iltaisin, 43 prosenttia koulukkaista kaipasi myös viikonloppuaukioloa.

Kyselyn mukaan rääkkyläläisnuoret haluaisivat harrastaa paintballia eli värikuulasotaa, jalkapalloa, tanssia ja sählyä. Kulttuuriharrastukset kiinnostivat 26 prosenttia vastaajista, mieluisammiksi mainittiin teatteri ja elokuvat.

Kerhot ja retket todettiin vapaa-aikatoimen halutuimmiksi toiminnoiksi. Koulun ja vapaa-aikatoimen yhteistyönä järjestämistä toiminnoista parhaiksi koettiin retket, kerhot ja paintball-harrastus.

Vastaa