Tällä hetkellä Arvinsalmen lossi kulkee, kun tarvetta on.