Muistoksi miellyttävästä tilaisuudesta työpajalta toimitettiin Bubille omia tuotteita.