Osayleiskaavat käsittelyssä

Liperin kunnan elinympäristölautakunta hyväksyi Salokylä-Mattisenlahti osayleiskaavan. Liperin kunnanvaltuusto jätti kaavan pöydälle kesäkuun kokouksessaan. Kaava etenee uudestaan valtuustoon kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen.

Kunnan maankäyttöpäällikkö antoi vastineen huomautuksiin, jotka koskivat kaava-alueelle tapahtuvaa rakentamista. Lautakunta hyväksyi vastineet ja niiden  pohjalta tehdyt muutokset  kaavakarttaan- ja selostukseen.

Ylämyllyn lampien osayleiskaavan elinympäristölautakunta hyväksyi korjatun kaavakartan mukaisesti.

Osayleiskaava hyväksyttiin kesäkuussa, mutta jälkeenpäin huomattiin, että kaavakartta oli joidenkin merkintöjen osalta puutteellinen.

Kaava menee vielä kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Vastaa