Kunnossapitoinsinöörin virka pöydälle

Liperin elinympäristölautakunta jätti yksimielisesti pöydälle kunnossapitoinsinöörin viran perustamisen. Teknisen johtajan esityksen mukaan virka olisi perustettu kokoaikaisena ensi vuoden alusta lähtien.

Lautakunnan kaikki yhdeksän jäsentä kannattivat pöydälle jättämistä.

Kunnossapitoinsinöörin tehtäviin kuuluisi kaavateiden, hulevesijärjestelmien, liikuntapaikkojen, puistojen, leikkipaikkojen, uimarantojen, venerantojen ja satamien kunnossapitovastuu.

Lautakunta haluaa lisäselvityksiä elinympäristöpalveluiden viranhaltijoiden toimenkuviin sijaisjärjestelyineen, kilpailulainsäädännön huomioimiseen asiantuntijapalveluissa, asiantuntijapalveluiden vuosimenoihin ja asiantuntijapalveluiden ostopaikkoihin.

Vastaa