Kuntalisä käyttöön syyskuussa

Rääkkylän kunnanhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan, että syyskuun alusta alkaen kekälekunnassa otetaan käyttöön työllistämisen kuntalisä.

Pohjois-Karjalan lähes kaikki kunnat ovat jo ottaneet käyttöönsä kuntalisän, jonka tarkoituksena on helpottaa työnantajien työllistämispäätöksen syntymistä, tarjota työnhakijalle työnhakua nopeuttava apuneuvo ja estää työttömyyden pitkittymistä.

– Työllistämistä ja työllisyyttä on ruvettu hoitamaan ja tehostamaan Rääkkylässä systemaattisesti. Ehkä kuntalisää ei aikaisemmin ole nähty näin pienessä kunnassa ratkaisevaksi tekijäksi, mutta kaikki keinot työllistämisen tehostamiseksi on otettava käyttöön, kunnanjohtaja Tuula Luukkonen toteaa.

Vähintään kuukaudeksi

Kuntalisä on työnantajalle maksettava palkkio työllistämisestä, jota myönnetään työnantajana toimiville yrityksille, säätiöille, järjestöille ja yksityishenkilöille. Lisää voi saada myös kokopäiväisen yritystoiminnan aloittavalle yrittäjä.

Kuntalisää voidaan myöntää työttömälle, joka on ollut yli 200 päivää työmarkkinatuella tai vähintään kuusi kuukautta työttömänä olleelle alle 29-vuotiaalle tai vähintään yhdeksän kuukautta työttömänä olleelle yli 29-vuotiaalle.

Rääkkylässä kuntalisä on 350 euroa kuukaudessa ja se edellyttää 4–35 viikon työsuhdetta, jossa työaika on vähintään 18 tuntia viikossa.

Kuntalisää voidaan myöntää enimmillään 2800 euroa. Kunnan talousarvioon varataan kuntalisälle 15 000 euron määräraha yleisen työllistämisen kustannuspaikalle.

Vastaa