Yläkoulun tilaohjelma hyväksyttiin

Elinympäristölautakunta hyväksyi Ylämyllyn yläkoulun tilaohjelman. Tilaohjelma menee vielä kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Tarkoituksena on käynnistää koulun suunnittelu jo toukokuussa ja käydä urakkakilpailu kesällä 2019.

Rakennustyöt voisivat alkaa elokuussa ensi vuonna ja valmista olisi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kustannusarvio on 13,56 miljoonaa euroa. Päälle tulevan kalustamisen arvioksi on laskettu 1,15 miljoonaa euroa. Ihannetilaratkaisuksi laskettiin opetushenkilöstön kanssa aluksi 14,88 miljoonaa euroa, mutta lopullista tilaohjelmaa tiivistettiin 600 neliömetriä.

Erikoisluokkien määrää vähennettiin kahdella, varastotiloja yhdistettiin, poistettiin kirjastotila ja niin sanottu resurssiluokka sekä pienennettiin liikuntasalin tilavarausta 350 neliöllä. Liikuntatilan kokonaispinta-ala varastoineen ja muine tiloineen on 850 neliötä.

Tilaohjelman mitoitustarve on laskettu viidellesadalle oppilaalle ja kuudellekymmenelle henkilöstön jäsenelle. Koulun huoneistoneliömäärä on 6156.

Arkkitehti-, rakenne- ja lvias-suunnittelijoiden lopullisten suunnitelmien pitäisi olla valmiina toukokuun loppuun 2019 mennessä. Hankkeen urakkakilpailutus tehdään kesän 2019 aikana.

Valtuuston täytyy tarkistaa viime vuoden joulukuussa tehty rahoitussuunnitelma vuosille 2019–20. Rakentaminen tehdään niin sanotulla perinteisellä mallilla, jossa tarvittava määräraha näkyy kunnan taseessa.

Vastaa