Kiinteistöverotuskohteet esille

Liperin kunnassa on tehty kiinteistöveroselvitys kiinteistöjen tietojen tarkistamiseksi. Selvityksen tarkoituksena on saada kiinteistöverotettavat rakennustiedot ajan tasalle.

Selvityksellä varmistetaan veropohja ja kiinteistön omistajien tasavertainen kohtelu.

Ensimmäisen vaiheen analyysin perusteella näyttää siltä, että Liperissä on rakennuksia, jotka eivät kiinteistöverotuksen piirissä.

Maankäyttöpäällikkö Tarja Pirinen ei osaa sanoa arviota rakennusten määrästä, koska tulkintamahdollisuus on aineiston perusteella suuri. Hän epäilee, että vakituisessa käytössä ja loma-asuntokäytössä olevia kiinteistöverotettavia kohteita, jotka eivät ole rekisterissä, ei ole kovinkaan paljon.

Kyse on todennäköisesti suuremmalti osin talousrakennuksista, joista osa ei ole kiinteistöverotuksen piirissä.

Kunta päättää jatkotoimenpiteistä myöhemmin. Maastotarkistuksissa tehtäisiin kohdekäyntejä ja mittauksia, joissa selvitettäisiin pinta-aloja, varustetasoja ja käyttötarkoitusta.

Vastaa