Kädentaidonnäytteiden kirjo on laaja Keski-Karjalan kansalaisopiston kevätnäyttelyssä.