Yläkoulukaavoitus alkaa

Liperin kunnanhallitus päätti käynnistää Ylämyllyn yläkoulun vaatiman osayleiskaavan muutostyön.

Yläkoulu sijoittuu Jyriin tuloväylän alkuun, Patteristontien länsipuolelle. Virkistysalueeksi sekä teollisuus- ja varastoalueeksi nykyisin merkitty maa-ala rajoittuu Laavupolkuun.
Nykyisen Ylämyllyn koulukeskittymän läheisyydessä ei ole riittävän isoa tonttia yläkoululle. Nyt suunniteltu sijainti mahdollistaa kuitenkin Jyrin liikuntapaikkojen hyödyntämisen.

Vastaa