Pahakalantielle rajoitus

Pahakalantien nopeusrajoitusta lasketaan. Yksityistien hoitokunta esitti alentamista neljäänkymmeneen kilometriin tunnissa. Tällä hetkellä rajoitus on 80 kilometriä tunnissa.

Nopeusrajoitusmerkit asennetaan Pahakalantien molempiin päihin. Tien varrella on pysyvää asutusta ja lomakiinteistöjä. Tie on läpikulkutie Vaiviontieltä Kuopiontielle.

Tiellä liikkuu muun muassa kouluikäisiä lapsia kävellen ja polkupyörillä. Vaikutusalueella on myös soranottoalue. Luvan myönsi elinympäristölautakunnan lupajaos.

Vastaa