Murskesiilot paikallaan

Liperin kunnan lupajaos hyväksyi rakennustarkastajan esityksen, joka koskee maatalousyrittäjän murskeviljasiilon lupamenettelyä. Naapurikiinteistön omistaja on vaatinut viljasiilojen käytön lopettamista. Tilat sijaitsevat Liperin kirkonkylän tuntumassa.

Naudanlihan tuotantoon keskittyneellä tilalla oli murskeviljasiilojen loppukatselmuksen aikaan toimintaa varten tarvittava lainvoimainen ympäristölupa. Siilon toiminta liittyy naudanlihan tuotantotoimintaan ja se kuuluu ympäristöluvan piiriin.

Valvontainsinöörillä oli perusteet hyväksyä loppukatselmuksen aikana murskeviljasiilot ja ne voitiin ottaa käyttöön.

Tapaus juontaa juurensa aina edellisen vuosikymmenen loppupuolelle. Sitä on käsitelty useaan eri otteeseen. Pohjois-Karjalan Ely-keskus palautti asian hallintolain perusteella Liperin kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistavaksi viime syksynä.

Vastaa