Vuokranvapautuksista päätöksiä

Rääkkylän hyvinvointilautakunta teki päätökset yhdistysten anomista vuokravapautuksista.

4H-yhdistykselle lautakunta myönsi vuokranvapautuksen koulutilojen vuokrista vuosille 2017–2018 kouluaikana tapahtuvan kerhotoiminnan osalta.

Koulun kesäloman aikana tapahtuvien leirien osalta yhdistykseltä peritään tilavuokra.

Rääkkylän 4H-yhdistyksellä on ostopalvelusopimus Rääkkylän kunnanhallituksen kanssa nuorten kerho- ja harrastustoiminnan järjestämisestä. Sopimus on arvoltaan 10 000 euroa. Tällä toiminta-avustuksella tuetaan esimerkiksi kerhojen toimintaa.

Yhdistys on kerhojen ohella mukana koulun toiminnassa muun muassa tapahtumissa, luontopolkujen järjestämisessä ja harrastustoiminnan kartoittamisessa, joka on vastikkeetonta toimintaa.

Vuokrasumma säilyi ennallaan

Riäkkyteatteri toivoi viime vuoden puolella saavansa auditorion tilavuokrasta vapautuksen, sillä yhdistys huolehtii tilan valonheittimien toimivuudesta ja tarjoaa valo- ja äänipalveluita eri tilaisuuksiin. Hyvinvointilautakunta päätti joulukuussa, että yhdistyksen tarvitsee maksaa puolet auditorion, luokkien sekä varaston vuokrasta. Summaksi kirjattiin 1200 euroa.

Viime vuoden varausten mukaan yhdistys on käyttänyt tiloja 139 tuntia. Tähän määrään ei ole laskettu esitysten valmisteluaikoja, kansalaisopiston tunteja eikä koulun kerhotunteja.

Riäkkyteatteri anoi tammikuussa kohtuullistamaan viime vuodelta kertynyttä tilavuokraansa auditorioon, sillä pieni yhdistys on varannut kyseiseen kustannukseen vain 300 euroa. Hyvinvointilautakunta päätti, että joulukuinen päätös tilavuokrasta pidetään ennallaan anomuksesta huolimatta.

Päätöstä perusteltiin auditorion vuokran kohdistumisella suoraan perusopetukseen, sillä koulu maksaa tilavuokraa kunnalle. Summa olisi näin ollen pois opetukseen käytettävistä määrärahoista. Jatkoa ajatellen pohdittiin teatteriyhdistyksen tukemista kunnanhallituksen jakaman avustuksen kautta, jolloin kulut eivät kohdistuisi perusopetukseen.

 

Vastaa