Väistötiloja perhekodista tai kirjastosta?

Rääkkylän hyvinvointilautakunta toivoo kunnanhallitukselta nopeita toimia alakoulun sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Kunnanhallitus toimii asiaa pohtivana sisäilmatyöryhmänä.

Hyvinvointilautakunta näkee tärkeänä, että ongelmalle tehdään pikaisia toimenpiteitä, jotta oppilaiden ja koulun henkilökunnan terveysriskit saadaan minimoitua.

Asian esittelyssä keskiviikkoillan kokouksessa todettiin, että kunnanhallituksen tulisi tehdä päätös sisäilmatutkimuksen tekemisestä.

Lisäksi tulisi tehdä ratkaisu väistötiloihin siirtymisestä. Yläkoulun tilojen arvellaan olevan riittämättömät kaikkien pitäjän oppilaiden käyttöön. Mikäli kunnasta ei löydy sopivia väistötiloja, yhdeksi vaihtoehdoksi nähdään parakkikoulu.

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että väistötilavaihtoehtoina olisivat myös nuorisotalo, kirjasto ja tyhjillään oleva, perhekotina toiminut rivitalo.

Vastaa