Miten liikut ja miksi?

Pohjois-Karjalan Liikunta ry ja Pohjois-Karjalan kunnat toteuttavat yhdessä liikuntakyselyn, jonka vastausaikaa on vielä sunnuntaihin saakka.

Kysely paljastaa ihmisten liikuntatottumuksia. Tietoa voidaan hyödyntää liikuntaa koskevissa päätöksissä.

Tuloksien avulla saadaan tietää, kuinka paljon kuntalaiset liikkuvat, mitä liikuntamuotoja harrastetaan ja kuinka paljon kuntalaiset osallistuvat urheiluseurojen toimintaan. Myös liikkumisen motiiveista ja esteistä kysytään.

Kyselyssä ovat mukana kaikki Pohjois-Karjalan kunnat, joten tuloksien avulla voidaan kuntia myös vertailla keskenään.

Linkki kyselyyn

Vastaa