Aamuhämärissä tätä kaaraa voi olla vaikea havaita.