Tekninen johtaja Jouni Pekonen näyttää monimuotoisen suunnitelman pohjapiirustusta.