Laura Karttunen (vas.), Rasmus Westman ja Inkeri Tyni näyttävät miten luonnossa voi leikkiä luovasti.