pilkkitutk saari

Toivo Saari (vas.) sai apua tutkimuslaitteiston asentamiseen.

Vastaa