Jukka Honkanen antoi äänensä ennakkoon. Vaalivirkailijoina olivat Jenni Karosto (oik.) ja Katarina Hirvonen.