Nuorten paikkaan liittyvä kaavaluonnos nähtävillä

Liperin kunta on laatinut asemakaavaan muutoksen, joka mahdollistaa muun muassa nuorten paikan rakentamisen Ylämyllyn yläkoulun pohjoispuolelle.

Elinympäristölautakunta päätti asettaa yläkoulun ympäristöalueen ja entisen varuskunnan niin sanotun häkkialueen eli nykyisen teollisuusalueen asemakaavan muutokseen liittyvän luonnoksen nähtäville.

Kaavamuutoksesta voi lausua 12. huhtikuuta saakka.

Kaavassa teollisuusalueen tonttitehokkuuslukua nostetaan tyypilliseksi e=0,40, kun se nyt on puolet tästä.

Kaava-alueen pohjoisosan lähivirkistysaluetta tutkitaan urheilu- ja virkistysrakentamisen käyttöön, mikä mahdollistaisi alueelle nuorten paikan ja esimerkiksi palloiluhallin rakentamisen. Nuorten paikan sijainnista on tehty jo linjauksia tälle alueelle.