Suojelua on esitetty keltaiseksi merkityille alueille. Oransseille alueille on tarjottu vapaaehtoisia suojelusopimuksia.