Myllyalueesta julkaistiin havainnekuvia

Liperin kirkonkylän myllyalueen kaavoitusta viedään eteenpäin. Elinympäristölautakunta päätti asettaa nähtäville asemakaavaluonnoksen ja osayleiskaavan muutoksen liittyen myllyalueeseen. Osayleiskaavan muutosta laajettiin alkuperäisestä niin, että se kattaa myös Kirkkolahden ympäristöä ja Heinävedentien länsipuolta. Suunnittelussa tulee nyt huomioitua Kirkkolahden kehittämishankkeiden keskiössä olevat satama-alue ja nykyisen uimarannan seutu. Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.