Tuulivoimalaprojekti saa jatkua

Itä-Suomen hallinto-oikeus ei tutkinut Korpivaaraan suunniteltujen tuulivoimaloiden suunnittelutarveratkaisuista tehtyjä valituksia. Oikeus totesi, että kaikki tehdyt valitukset on jätettävä tutkimatta valitusoikeuden puuttumisen vuoksi.

Tuulivoimalavalitukset jonossa

Korpivaaraan suunnitelluista tuulivoimaloista jätetyt viisi valitusta ovat pitkässä jonossa Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Oikeuden sihteeri kertoo, että arvioitu käsittelyaika valituksille on 18 kuukautta. Asiat tulivat vireille syksyllä, joten päätöksen on ennakoitu valmistuvan keväällä 2018.

Tuulivoimaloille ehdolliset rakennusluvat

Korpivaaran neljä tuulivoimalaa ovat saaneet ehdolliset rakennusluvat perjantaina. Liperin kunnan rakennustarkastaja Raimo Ponkilainen myönsi niille luvat viranhaltijapäätöksellä.

Tuulivoimaloiden infraääni ei aiheuta terveyshaittoja

Liperin Korpivaaraan suunniteltu tuulivoimalapuisto ja sen aiheuttamat meluhaitat puhututtavat leipäpitäjässä.

Torni tuulta vasten

Jos Korpivaaran tuulivoimalahanke toteutuu, on se yksi Liperin kaikkien aikojen suurimmista rakennusprojekteista.

Tuulivoimaloille kyllä

Liperin Korpivaaraan nousee neljä tuulivoimalaa, mikäli lupajaoksen tekemä päätös jää voimaan. Teknisen lautakunnan lupajaos myönsi äänin 3–2 suunnittelutarveratkaisun Tuulialfa Oy:lle. Hankkeen kannalla olivat Kauko Piironen (kesk.), Kauko Kotkajuuri (sdp.) ja Tarja Riikonen (kesk.), kun taas sitä vastaan äänestivät Pertti Nylund (ps.) ja Susanna Nevalainen (ps.).

Tutkija puoltaa Korpivaaran tuulivoimaloita

Tuulivoimaloiden melun asiantuntija Denis Siponen on vakuuttunut, että Korpivaaraan suunnitellut voimalat eivät aiheuttaisi häiritsevää äänimaailman muutosta. Siponen on tehnyt Korpivaaraan tavallista laajemman melumallinnuksen. Niiden mukaan pahimmissa eli erittäin harvinaisissakaan tilanteissa melun määrä ei lähimpien talojen pihamaallakaan ylitä ohjearvoja.

Tuulivoimalan äänistä annetaan lisätietoa

Korpivaaraan suunniteltu tuulivoimala huolestuttaa lähialueen asukkaita. Liperin kuntaan saapui hankkeen kuulemisaikana kymmeniä muistutuksia. Huolta erityisesti matalaääniaalloista on ilmennyt sen verran, että kunta ja rakentamista ajava Tuulialfa järjestävät uuden infotilaisuuden kesäkuun 14. päivä. Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.

Korpivaarassa vastustetaan tuulivoimaloita

Liperin Korpivaaran tuulivoimalahankkeen infotilaisuudessa valmistelutyötä tekevä Tuulialfa sai perustella kyläläisille suunnitellun voimalan rakennuspaikan valintaa.

Tuulivoimala-hanke etenee

Ely-keskuksen mukaan Korpivaaran tuulivoimalan rakentaminen ei aiheuta merkittäviä ympäristöhaittoja. Sen sijaan mittavan investoinnin taloudelliset vaikutukset alueelle olisivat isot.